Wrotka

Nasza Wrotka | Incjatywa edukacji domowej

WROTKA to wyjątkowe miejsce, które powstało z miłości do dzieci, nauki i sztuki oraz wiary w wyższe wartości.
Założyliśmy Wrotkę, ponieważ chcemy jako rodzice, edukatorzy oraz specjaliści, wspierać wszechstronny rozwój naszych dzieci, które mogą u nas spędzać czas na edukacji i zabawie w towarzystwie rówieśników, w atmosferze szacunku, empatii i zrozumienia.

Chcemy wspierać ich naturalną ciekawość świata i poznawania go, a także chęć uczenia się, dostosowując zadania i tempo pracy do ich możliwości. Wszystko to z uważnym i czułym towarzyszeniem dorosłych / edukatorów, wrażliwych na rozwój i dobro dzieci. Pragniemy wspierać zainteresowania i pasje dzieci, organizując interesujące dla nich i wartościowe lekcje i zajęcia.
Chcemy pomagać im budować poczucie własnej wartości i dostrzegać ich jako pełnowartościowych członków społeczeństwa, jakimi są w myśl słów Janusza Korczaka „Nie ma dzieci, są ludzie”.
Budując to wyjątkowe, pełne uważności i empatii miejsce, czerpiemy z najlepszych znanych nam źródeł, takich jak:
pedagogika Marii Montessori (inspirujemy się nauką przez działanie, wspieramy samodzielność, stawiamy na indywidualny tok rozwoju oraz grupy mieszane wiekowo),
pedagogika Waldorfska (przemawia do nas całościowe postrzeganie dziecka, swobodna twórcza zabawa oraz aktywności artystyczne, uważamy zabawę za najważniejszą działalność dziecka, a ścisła współpraca
z rodzicami to nasz priorytet),
nauki Korczaka, ze szczególnym uwzględnieniem szacunku do dziecka,
• edukacja przez relację;
• elementy planu daltońskiego;
zasad NVC („porozumienia bez przemocy”).
Czerpiemy również z najnowszej wiedzy psychologicznej i neurodydaktyki, stale szkolimy się i czytamy. Ze znanych nam metod nauki i z naszego bogatego doświadczenia, wybieramy to, co najlepsze.